W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 • PRZEPISY PODSTAWOWE

Podmiot przetwarzany w danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej: “GDPR”) Armodafinil.pl (dalej: “operator”).

Dane kontaktowe operatora to:

Email: [email protected]

Dane osobowe to dane dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie powszechnie stosowanego identyfikatora, innego identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator online, lub na podstawie jednej lub kilku cech lub cech, które składają się na jej tożsamość fizyczną, tożsamość fizjologiczną, tożsamość genetyczną, tożsamość psychologiczną, tożsamość intelektualną, tożsamość ekonomiczną, tożsamość ekonomiczną , tożsamości kulturowej lub społecznej.

 • ŹRÓDŁA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 • Operator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś na podstawie twojej wiedzy
  Operator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe.
 • PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest:

 • upoważniony przez przekazanie transferu w celu uzyskania wszystkich danych niezbędnych do pomyślnego zakończenia zamówienia.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

udanego przetwarzania i dostawy zamówionych produktów
Podmiot gospodarczy nie podejmuje automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 GDPR. Wyrazili Panszesztą zgodę na takie przetwarzanie.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Operator przechowuje dane osobowe:

do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
Po okresie przechowywania danych osobowych operator usuwa dane osobowe.

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych są osoby:

zaangażowany w świadczenie usług obsługi strony internetowej i innych usług w związku z funkcjonowaniem strony internetowej, świadczenia usług marketingowych.
Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do państwa trzeciego) ani do organizacji międzynarodowej.

Świadczone usługi, świadczenia usług marketingowych i wsparcia:

Google Analytics – rejestruje pliki cookie i korzystanie z internetu

 • TWOJE PRAWA

Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR masz prawo do:

dostęp do ich danych osobowych, o których mowa w art. 15 GDPR,
prawo do ponownego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 GDPR.
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 GDPR i
prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 GDPR.
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres lub e-mail podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. III tych warunków. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na swoim własnym koncie klienta.
Masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 • WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
 • Operator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia danych osobowych.
  Operator podjął środki techniczne w celu zapewnienia magazynów danych i magazynów danych osobowych w formie papierowej, bezpiecznego /zaszyfrowanego dostępu do sieci, szyfrowania haseł klientów w bazie danych, okresowych aktualizacji systemu, regularnych kopii zapasowych systemu.
  Operator oświadcza, że tylko upoważnione przez niego osoby mają dostęp do danych osobowych.
 • PRZEPISY KOŃCOWE
 • Przesyłając dane za pomocą internetowego formularza kontaktowego, potwierdzasz, że znasz warunki swojej polityki prywatności i akceptujesz ją w całości.
  Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Sprawdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że znasz warunki swojej prywatności i że akceptujesz je w całości.
  Operator ma prawo do zmiany niniejszych warunków. Opublikują nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej, a jednocześnie wyślą ci nową wersję niniejszego Regulaminu na adres e-mail podany operatorowi.

  Niniejsze warunki wchodzą w życie w dniu 25.5.2018.Operator przechowuje dane osobowe:

  wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie później niż 4 lata, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

  Po okresie przechowywania danych osobowych operator usuwa dane osobowe.